antibiomatika

Scientologikirken spammer meg

2004-07-29 17:10

(Note to English-speaking visitors: I have translated and adapted this document at Virtuelvis.)

For noen dager siden dukket en spam opp i innboksen min. Den fra en stiftelse som i mailen kaller seg «Hubbard Dianetikk-stiftelsen». Eller, som de kaller seg i andre land: Scientologikirken, eventuelt «Church of Scientology International» som de ynder å kalle seg.

Nå skal ikke jeg gå i noen større detalj verken på organisasjonsstrukturen deres, innholdet i det de driver med, xenu. net - Operation Clambake har gjort et langt grundigere arbeid med dette.

Jeg anser, uansett hva scientologene selv måtte si, ikke dette for å være et kirkesamfunn. For meg, og nokså sikkert flere med meg, fremstår ikke kirken som et religiøst samfunn, men snarere som en kult basert på science fiction og kvasivitenskap. En tingene jeg ser på som ekstra forstyrrende med Scientologibevegelsen er at de også har en historie for å bedrive grov økonomisk utnytting av ressurssvake og søkende individer. Når scientologer appellerer til folks drømmer, er det en mekanisme som ikke er veldig ulik den mekanismen som brukes ved Nigeria-svindel. Drømmene de appellerer til er forskjellige, men målet er til syvende og sist det samme: stor økonomisk gevinst fra offeret.

Scientologkirken i Norge er forøvrig, i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale erstatning til et tidligere medlem av bevegelsen. (Dette var den første jeg hostet opp. Om det finnes flere dommer, vil jeg gjerne ha beskjed).

Tilbake til saken: Jeg mottok altså en uønsket reklamepost fra bevegelsen, som åpnet som dette.

From: "Oslo Org" <scn_oslo@yahoo.no>
Subject: Billetten

Hei Arve,

[Manglende bilde]
GRATIS
adgang
Ta med denne "billetten" og vennene dine

ÅPNE SINNET DITT
Og øk troen din på deg selv
DIANETIKK en VITENSKAPS UTVIKLING
en Dianetikk - film

Se den i dag og oppdag nøkkelen til hvordan man lever et lykkelig liv.

Mekanismene de bruker er da som følger:

 1. De forsøker å appellere til meg som individ, gjennom at de kjenner navnet mitt, og adresserer meg direkte
 2. De forsøker å gi inntrykk av at dette er fullstendig risikofritt, derav “gratis”.
 3. De forsøker så å gi inntrykk av at jeg og mine venner er noe spesielt, og at vi er invitert til noe helt spesielt.
 4. Deretter forespeiler de meg en gevinst. Potensielt stor gevinst, fordi jeg både skal få “åpnet sinnet mitt”, og jeg skal få økt tro på meg selv.
 5. De forteller de meg at arrangementet gjelder en film om “Dianetikk” - De identifiserer altså nøkkelen til åpning av sinnet mitt.
 6. Til sist, når “Dianetikk” er presentert som veien til et åpent sinn og god selvtillit, så forsøker de å fortelle meg at denne filmen forteller meg hvordan jeg skal leve et lykkelig liv.

Jeg var for mange år siden innom telemarketingbransjen (på godt norsk: telefonsalg), og teknikkene og metodene de beste telefonselgere bruker har store likhetstrekk:

 1. Etablere personlig kontakt.
 2. Minimere risiko.
 3. Pirre nysgjerrigheten.
 4. Identifisere produktet.
 5. Komme med et uimotståelig tilbud.
 6. Salg!

(Som et apropos: Denne samtalen gjør en dyktig telefonselger unna på under to minutter, inkludert verifisering av adresse og andre nødvendigheter rundt selve salget.)

Nå har ikke jeg tenkt å besøke scientologene, for å se den aktuelle filmen, men jeg vil ikke bli særlig forundret dersom en liknende prosess benyttes der, for å selge “neste steg” i scientologien.

Til sist: Jeg har klaget denne mailen inn for for forbrukerombudet. Markedsføringslovens §2b, første avsnitt sier:

Det er forbudt i næringsvirksomhet uten mottakerens forutgående samtykke å rette markedsføringshenvendelser til forbrukere ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, tekstmelding til mobiltelefon, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin).

Denne loven er den som vil anvendes i forhold til meg, all den tid mailen er sendt til min private adresse, og ikke er tilknyttet noe firma på noen måte.

Merk også at mailen, slik den er utformet, heller ikke sier eksplisitt at mailen er markedsføring. Mangler denne merkingen, kommer Ehandelslovens §9, første avsnitt til anvendelse:

Ved elektronisk markedsføring skal det fremgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. Sendes uanmodet markedsføring ved hjelp av elektronisk post, skal det fremgå at meldingene inneholder markedsføring idet meldingene mottas.

Hvis du ønsker å lese den ulovlige markedsføringen til Hubbard og hans lakeier, så er hele scientologikirkens spam tilgjengelig som ren tekst.

Hvis du selv har mottatt denne spammen, og ønsker å klage, eller at klagen din skal inkluderes sammen med min, så kontakt meg.

Hvis du har juridisk kompetanse, og kan peke på andre lover og forskrifter som også gjelder for denne spammen, så legg gjerne igjen beskjed om det i kommentarfeltet her.

Kommentarer

Det er ikke åpent for å legge til flere kommentarer.