antibiomatika

Mobile tastaturtips

2004-10-28 16:01

Det er en hel del ting som ikke står i brukermanualene til Sony Ericsson, blant annet nyttige og unyttige tastatursnarveier. Her er de jeg har funnet så langt for T630.

Fra standby

Fra skrivebord

Tastene fra 1 til # bringer deg direkte til den menyen hvis posisjon stemmer overens med plasseringen på skrivebordet. # tar deg altså til “Innstillinger”, mens 3 tar deg til “Underholdning”.

Kameramodus

I menyer

I alle menyer går det generelt også an å trykke en talltast for å bli brakt til menyelementet som befinner seg på den posisjonen. Tidligere Sony Ericsson-telefoner hadde også merket av disse nummerne, men på nyere telefoner ser det ut som merkingen mangler.

Joystick

Det er en litt pussig feil med joysticken på T630 som gjør at du må slippe opp joysticken for å endre retning. Hvis du f.eks. holder nede mens du blar i telefonlisten, og du blar forbi det nummeret du skulle ringe til, vil telefonen fortsette å bla nedover dersom du er for rask når du bytter til .

Kommentarer

Det er ikke åpent for å legge til flere kommentarer.