antibiomatika

Må man være naiv som en fireåring for å bli høyrepolitiker?

2005-04-25 12:09

VG har i dag en sak om MP3-loven der de har hatt en rundspørring blant stortingspolitikere om forslaget til ny åndsverkslov. En av de som har blitt spurt er Høyre-representant Peter Gitmark, tilhenger av forslaget. Han sier:

- Denne saken har ført til en storm av feilaktige påstander. Loven vil gjøre Norge til et foregangsland når det gjelder forbrukerinteresser, mener Høyre-politikeren.

Han viser til at lovforslaget vil gjøre det lovlig å kopiere nesten all musikk fra CD til MP3, ettersom kopisperre i dag bare ligger på 15 prosent av CD’ene.

For det første: At jeg potensielt skal nektes å bruke 15% av min eksisterende musikksamling på det ene mediet jeg faktisk bruker til musikkavspilling er hårreisende. Dernest, er virkelig Gitmark så naiv at han ikke tror plateselskapene kun kort tid etter dette vil operere med brukersperrer på så godt som alle utgivelser?

Disse brukersperrene har ikke som formål å hindre ulovlig kopiering — de som ikke vil betale for musikk kommer fortsatt til å hente den ned fra fildelingsnettverkene, og de kommer heller ikke til å bry seg nevneverdig om loven. De som vil piratkopiere programvare gjør allerede dette i utstrakt grad, og det har vært forbudt lenge.

Nei, forslaget til ny åndsverkslov er bare en gavepakke fra regjering og EU, som skal istandsette underholdningsindustrien til å drive utstrakt kanchoing av norske forbrukere:

Om skrekkscenarioet blir tilfelle og denne loven blir en realitet, så erklærer jeg herved at jeg vil bryte loven vilt og hemningsløst, og jeg vil dokumentere hvert enkelt tilfelle her i bloggen. Forhåpentligvis vil underholdningsindustrien komme etter meg, og jeg kan love dem en kamp de vil tape.

Om du ikke vil ha en lov som innebærer voldtekt av forbrukerrettigheter: Stem på et parti som er mot forslaget til ny åndsverkslov ved høstens stortingsvalg!

For den som ikke vet hva «kancho» er, så har UrbanDictionary en definisjon og det finnes noen hysterisk morsomme historier her

Kommentarer

Kommentar fra Arve Systad 2005-04-26 00:38

Loven var vel strengt tatt dømt død fra dag ein, ikkje? Absolutt alle eg har snakka med om den, både ansikt til ansikt og via chattetjenester og webforum har vert imot den, og synest kun den er latterlig.

Politikarane hadde uansett ikkje klart å halde kontroll på kva folk gjer med musikken sin - enten den er nedlasta eller kjøpt. Uansett, som du sjølv skriv: Dei som vil laste ned musikken, dei lastar den ned. Dette utan å tenke på om det er lovleg eller ikkje.

Sjølv kjem eg iallefall ikkje til å bry meg noko meir om loven enn eg gjer per i dag.

Kommentar #2080

Kommentar fra Elf 2005-04-26 10:09

Fire år er da minst to år eldre enn de fleste SV-politikere…

Kommentar #2082

Kommentar fra Lasse G. Dahl 2005-04-26 11:37

Siden nå SV er dratt inn i debatten:

Dette er en lov som er laget for å gi de største markedsaktørene, Sony og Microsoft i særdeleshet, større makt enn de har nå. Pr i dag kontrollerer de “bare” utøverne, studioene, distribusjonskanalene og avspillingsenhetene. Med denne loven vil de også få kontroll over brukerne, og ringen er sluttet. Dette er jeg sterkt i mot.

Så, vi i SV er kanskje barnslige - men vi tar i alle fall egne standpunkt, uten å spørre noen i Redmond eller resten av USA om lov. Vern retten til kopiering til eget bruk!

Kommentar #2084

Det er ikke åpent for å legge til flere kommentarer.