antibiomatika

Sitatskikk revisited

2002-08-29 07:49

Jeg har gjort noen mindre endringer i dokumentet om sitatskikk.

Sitatskikk

2002-08-09 00:26

Selv om jeg egentlig er litt lei av Usenet for tida, har jeg allikevel skrevet et lite stykke om sitering på Usenet. Det er en liten illustrert guide til hvordan en sparer seg selv og andre for irritasjon, ved å sitere på en måte som gjør ens meldinger atskillig mer lettlest.

Hvordan sitere riktig er et dokument jeg håper hvertfall noen har glede og nytte av.

Skulle du slumpe til ikke å være Usenet-menneske, så vær også klar over at det også er god praksis å benytte denne metoden for å sitere i mail.

Aaarghhh. Usenet

2002-08-06 16:58

Altså: denne artikkelen begynte egentlig som en artikkel om hvordan man skal stille spørsmål på Usenet, og ha et håp om å få svar. I stedet har den forandret seg til en aldri så liten rant.

I mange år har Usenet vært et forum der likesinnede, og like faglig utviklede mennesker har kunnet henvende seg til andre for å enten diskutere, eller få hjelp med spesifikke problemstillinger.

I ikke fullt så mange år har Usenet også vært en tumleplass der nybegynnere har henvendt seg for å få hjelp med forskjellige ting. Og nei: det er ikke noe galt i å være nybegynner, eller å ikke besitte fagkunnskapen til folk som har vært i et yrke i ti-femten, kanskje tyve år.

Det som derimot er galt, er å forvente at de menneskene, som frivillig bruker av sin tid til å hjelpe andre, både skal være telepater, og gratisarbeidende slaver, som forutser alle behov som spørsmålsstilleren kommer med, og presenterer nøkkelferdige løsninger.

Jeg har i noen år, mer enn gjerne ytt hjelp, og besvart spørsmål i ymse grupper i no.it-hierarkiet, og fått mange positive tilbakemeldinger. Det siste halvannet året eller så, har lysten til dette blitt mindre og mindre, av flere grunner.

Det første: kvaliteten på spørsmålene går nedover. Forklaring: spørsmålet blir oftere stilt uten at den som trenger hjelp har dannet seg et klart bilde av hva han/hun egentlig vil ha hjelp til. Dermed blir spørsmålene vage, og man trenger de før omtalte telepatiske evnene for å kunne besvare spørsmålet.

Dernest, og kanskje enda viktigere, så er det ofte klart at den som stiller spørsmålet bruker Usenet som det første mediet en tyr til for å få svar. Uten å selv forsøke å lete opp et svar. Det meste er sagt før, og Google, eller Google Groups er således de første stedene disse menneskene burde tydd til.

Jeg har også et prinsipp: jeg gjør ikke hjemmeleksene for andre, men jeg kan godt hjelpe noen videre på vei, dersom de har gjort et ærlig forsøk, og står fast med noe spesielt.

Et annet prinsipp jeg har, er at jeg ikke jobber gratis, hvilket i klartekst betyr at jeg ikke leverer nøkkelferdige løsninger på problemstillinger folk kommer videre med. Jeg lager ikke en publiseringsløsning, bare fordi noen spør om en. Eller, det vil si, det kan jeg gjerne gjøre, men da skal jeg også ha betalt for det.

Alt dette, sammen med at enkelte, uten at jeg gidder å henge dem ut med navn, bilde og telefonnummer, opptrer utakknemmelig og uforskammet når man allerede har hjulpet dem et stykke på vei, gjør at jeg neppe kommer til å egne så mye mer tid til å være hjelpsom på Usenet.

Er du av dem som tidligere har satt pris på at jeg har brukt av min tid til å svare, er det greieste om du fortsetter å følge med her.