Hvordan sitere (quote) riktig

Denne artikkelen er ment som en supplerende guide til OBS/FAQ: Quoting, med illustrerende eksempel på hvordan og hvorfor man skal sitere riktig.

Først: bruker du Outlook Express?

Bruker du Outlook Express, finnes det et tilleggsprogram, kalt OE-QuoteFix, som du bør installere, fordi det vil gjøre jobben med å sitere korrekt lettere. Trulte Holmsen har laget en hjelpeside med anbefalte innstillinger for OE-QuoteFix samt en del andre tips for å få postingene til å se penere ut i Outlook Express.

Hvorfor bør jeg gjøre som i denne guiden?

Postingene dine blir lettere å lese, og det er mindre rom for tvil om hva du egentlig skriver. Det betyr enkelt og greit at folk bruker mindre energi på å forstå deg, og det blir lettere å ta deg som poster alvorlig.

Hva er "topposting", og hva er galt med det?

At man setter inn svaret sitt før den teksten man siterer. Et eksempel:


 Subject: Re: Praktisk-eksistensielle testundringer
 From: Ole Musikant Bull <nobody@online.no> 
 Newsgroups: no.test

 Nei, sånn er det absolutt ikke.
 Ja, jeg tror i det minste det.

 -- 
 Ole Musikant

 Jul E. Nilssen <kaldt@nordpolen.np> skrev:

 > Denne postingen vil jeg egne til å stille mange eksistensielle 
 > spørsmål.
 >
 > - Er jorda virkelig rund?
 > - Eller er den flat og bæres den på ryggen av en stor skilpadde?
 >
 > Dernest, så er det en del praktiske spørsmål jeg vil ha svar på.
 > Finnes det konvensjoner for hvordan meldinger på Usenet skal
 > siteres, eller er det fritt frem for å følge den praksisen en selv
 > føler for?
 >
 > -- 
 > Jul Erik
 >  I morgo skal eg byrja eit nytt og betre liv, trur eg


Som vi kan se, er det her ikke særlig lett å skjønne hvilket spørsmål Ole Musikant Bull egentlig svarer på. Ole Musikant kan fort fremstå som en fyr som faktisk tror jorda er paddeflat, og at det er fritt frem for hvordan en bør oppføre seg på Usenet.

Topposter man, er det også unødvendig å ta med den siterte teksten, da de fleste newsklienter med et tastetrykk eller to kan hente frem den opprinnelige meldingen, dersom man har behov for å lese den.

Selv om enkelte newsklientene setter markøren inn i øverst i dokumentet, er det ikke meningen man skal begynne å skrive akkurat der.

Klipp bort unødvendig tekst

Hvis vi tar for oss det første eksempelet igjen, og antar at Ole Musikant Bull nå har lært seg å flytte svaret sitt til under den opprinnelige teksten, vil innlegget se slik ut:


 Subject: Re: Praktisk-eksistensielle testundringer
 From: Ole Musikant Bull <nobody@online.no> 
 Newsgroups: no.test

 Jul E. Nilssen <kaldt@nordpolen.np> skrev:

 > Denne postingen vil jeg egne til å stille mange eksistensielle 
 > spørsmål.
 >
 > - Er jorda virkelig rund?
 > - Eller er den flat og bæres på ryggen av av en stor skilpadde?
 >
 > Dernest, så er det en del praktiske spørsmål jeg vil ha svar på.
 > Finnes det konvensjoner for hvordan meldinger på Usenet skal
 > siteres, eller er det fritt frem for å følge den praksisen en selv
 > føler for?
 >
 > -- 
 > Jul Erik
 >  I morgo skal eg byrja eit nytt og betre liv, trur eg

 Nei, sånn er det absolutt ikke.
 Ja, jeg tror i det minste det.

 -- 
 Ole Musikant

Vi ser nå at det fortsatt ikke er lett å forstå hva Ole Musikant egentlig svarer på, rett og slett fordi det er så mange spørsmål i Jul Eriks opprinnelige melding, at man må være telepat for å vite hvilke spørsmål Ole Musikant svarer på. Han tror fortsatt at jorda er flat, og at det er fritt frem for å oppføre seg som man vil.

Dersom Ole Musikant derimot gjør som i eksempelet under, er det ikke lenger noen tvil om hva han mener, og han slipper å fremstå som middelaldersk og barbarisk:


 Subject: Re: Praktisk-eksistensielle testundringer
 From: Ole Musikant Bull <nobody@online.no> 
 Newsgroups: no.test

 Jul E. Nilssen <kaldt@nordpolen.np> skrev:

 > - Eller er den flat og bæres på ryggen av av en stor skilpadde?

 Nei, sånn er det absolutt ikke. Jorda er og blir rund, eller svakt
 elliptisk, for å være helt presis.

 > Dernest, så er det en del praktiske spørsmål jeg vil ha svar på.
 > Finnes det konvensjoner for hvordan meldinger på Usenet skal
 > siteres,

 Ja, jeg tror i det minste det.

 -- 
 Ole Musikant

Vi ser her at Ole Musikant har gjort alt riktig, og skjært helt inn til beinet. Legg også merke til at han har også lagt litt mer kjøtt på svaret sitt om jordklodens form, for at sammenhengen skal komme frem, uten at han trenger å ta med det første spørsmålet

Han har klippet bort signaturen til Jul Erik. Dette er noe de fleste newsklienter gjør automatisk, men om ikke din egen gjør det, så gjør det manuelt.

Det siste Ole Musikant har gjort, er å lage enkeltlinjer med luft i postingen sin, slik at det er lettere å skille teksten fra hverandre.

Sitattegn

Selv om det kan være fristende å bruke eksotiske tegn, eller hele sekvenser av tegn for å angi hva som er sitert tekst, bør man ikke gjøre det. Hold deg heller til et av de to standard sitattegnene, > eller |. Begge er likeverdige, men langt de fleste bruker >.

Mange newsklienter vil da automatisk skjønne at det dreier seg om et sitat, og fargelegge teksten deretter.

Det følgende eksemplet er et eksempel på hvordan man absolutt ikke skal gjøre det:

 Jens> Dette skal være et sitat, men vil ikke virke sånn for
 Jens> en newsklient.

En slik praksis for sitatmarkering vil føre til at newsklienter ikke kan gjenkjenne dette som sitert tekst. Dermed vil ikke den siterte teksten bli fargelagt, og kan heller ikke gjemmes bort automatisk av newsklienten, dersom brukeren ønsker å gjøre det.

Flere nivå med sitering

Ofte vil diskusjoner kunne dra ut i tid og omfang, og det kan derfor være nødvendig å sitere i fler nivå, hvor man ikke bare siterer den man svarer, men hvor man beholder en del av svaret til den forrige posteren.


 Subject: Re: Praktisk-eksistensielle testundringer
 From: Terry Pratchett <ingen@adres.se.invalid> 
 Newsgroups: no.test

 Ole Musikant Bull gikk i baret og skrev:

 > Jul E. Nilssen <kaldt@nordpolen.np> skrev:
 >
 >> - Eller er den flat og bæres på ryggen av av en stor skilpadde?
 >
 > Nei, sånn er det absolutt ikke. Jorda er og blir rund, eller svakt
 > elliptisk, for å være helt presis.

 Ikke lest "Discworld"? Tssk, tssk.

 -- 
 Terry

Vi ser at "Terry Pratchett" er en lur mann, og gjør alt rett ved første forsøk. Han siterer ikke mer enn det han må, samtidig som han beholder det som er nødvendig for å gi postingen sin mening dersom den leses enkeltstående.

Videre observerer vi at siteringstegnene i det "doble sitatet" består av to sammentrukne siteringstegn, med et mellomrom etter det siste. Slik: >> Dobbelsitert tekst. Noen foretrekker også å bruke mellomrom mellom sitattegnene, slik: > > Dobbelsitert tekst.

Det ene er ikke riktigere enn det andre, men de fleste bruker alternativet uten mellomrom mellom sitattegnene. Det viktige er at man prøver å følge samme praksis som den du svarer, slik at det ser konsistent ut. Dette er altså en dårlig ide:

 > >> > Sitat fire nivå tilbake
 > >> Tre nivå
 > > To nivå
 > Ett nivå

Hvis du har fulgt denne guiden helt hit, og prøver å følge det som står her, er sjansen stor for at siteringspraksisen din ikke vil irritere andre. Praktiser gjerne også dette i mail. Lykke til!